Tổ chức Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2017

Ngày 4/4/2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 122/KH-SVHTT về việc tổ chức Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2017.

Thôn An Thượng xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa 2016

Theo đó, để thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 04/01/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố về triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2017 với mục đích tôn vinh các Làng Văn hóa trong quá trình đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Thông qua chương trình giao lưu thể hiện được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể… đối với phong trào xây dựng Làng văn hóa; tôn vinh, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân khu vực nông thôn, miền núi Thủ đô hăng hái tham gia các phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương… phấn đấu xây dựng, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.
Cụ thể, chương trình Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu tập trung vào 2 hoạt động: Hội thi văn nghệ giữa các Làng văn hóa và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.
Hội thi văn nghệ tập trung vào các chủ đề: Gìn giữ, phát huy Truyền thống văn hiến Xứ Đoài – Thăng Long – Hà Nội; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Xây dựng Nếp sống văn minh đô thị; Xử lý các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống cộng đồng.
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Làng văn hóa với các cách làm hay trong việc triển khai công tác xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới từ thực tế của các địa phương: Vai trò của chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, người dân trong quá trình xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Làng văn hóa; Chú trọng đến những hình thức vận động có sức cuốn hút và có tính sáng tạo cao. Tác dụng của công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở địa phương, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Cách giải quyết những khó khăn, trở ngại trong tiến trình xây dựng các mô hình văn hóa gắn liền với việc xây dựng Nông thôn mới.
Bên cạnh đó cũng nêu lên những bất cập, vướng mắc trong triển khai xây dựng Làng văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới bởi cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp; giải pháp khắc phục. Kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Và giải đáp, tiếp thu và định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố.
Đây chính là dịp trao đổi kinh nghiệm quý báu giữa các thôn, làng được tích lũy trong thực tiễn xây dựng Làng văn hóa, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành phố điều chỉnh các giải pháp, chế độ chính sách phù hợp nhằm phát huy thế mạnh của các thôn, làng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, trật tự ở Thủ đô.

Thúy Nga