Châu Tấn với sắc hồng rực rỡ

(Mask) – Trong những shoot hình mới trên Harper’s Bazaar, Châu Tấn vừa dịu dàng, vừa bí ẩn với sắc hồng rực rỡ…

V.K