Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân cả nước từ ngày 23/1 đến 5/2/2020 

Đợt phim kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với: Công ty Cổ phần phim truyện I; Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đợt chiếu phim lần này nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm xây dựng và trưởng thành; là đợt tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn hiện nay; phát huy tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020…

Có 4 phim mới được chọn chiếu dịp này, gồm phim truyện “Ngôi nhà yêu thương” (Hãng Phim truyện I); phim tài liệu “Lão gàn Hồ Mơ”, “Người xưa khởi nghiệp” (Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương); phim hoạt hình “Truyền thuyết thác Pongour” (Hãng Phim hoạt hình Việt Nam).

Trong đó, phim “Ngôi nhà yêu thương” phản ánh đề tài miền núi; “Lão gàn Hồ Mơ” nói về thương binh người Pa Kô mang họ Hồ ở dãy Trường Sơn dành trọn đời bảo vệ rừng; “Người xưa khởi nghiệp” là câu chuyện về con đường kinh doanh của doanh nhân yêu nước Bạch Thái Bưởi thời kỳ Pháp thuộc.

Bên cạnh các phim trên, Cục Điện ảnh khuyến khích các địa phương lựa chọn những phim đã phát hành trong các đợt, tuần phim trước có nội dung về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tấm gương sáng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để phục vụ nhân dân.

P.V