Chấn chỉnh ý thức của nhân viên tại các điểm trông giữ xe theo mô hình iParking

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trông giữ xe ô tô ứng dụng dịch vụ iParking đánh số ô đỗ xe làm cơ sở kiểm tra, giám sát, xử lý trong quá trình trông giữ phương tiện; chấn chỉnh ý thức của nhân viên tại các điểm trông giữ xe.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trông giữ xe ô tô ứng dụng dịch vụ iParking đánh số ô đỗ xe làm cơ sở kiểm tra, giám sát, xử lý trong quá trình trông giữ phương tiện; chấn chỉnh ý thức của nhân viên tại các điểm trông giữ xe và ban hành giải pháp để khắc phục các tồn tại như: Nhân viên không nhập hoặc nhập không đủ dữ liệu vào hệ thống iParking, thu giá trông giữ xe sai quy định…

Một điểm trông giữ xe theo mô hình iParking. Ảnh: Internet.

Cùng với đó, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn giao Thanh tra Sở chỉ đạo các đội địa bàn tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm; lập sổ theo dõi cụ thể đối với công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm trông giữ phương tiện thuộc địa bàn quản lý (bao gồm cả trông giữ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường, các khu đô thị, các bãi đỗ xe…), báo cáo về Sở trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp.
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu lãnh đạo Sở ban hành quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để trông giữ phương tiện đối với các đơn vị có nhiều vi phạm.

Hà Đông