Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 13/10/2020 đã diễn ra phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII – Ảnh: HNM

Tham dự phiên bế mạc Đại hội có các đại biểu: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên Ủy viên Thường vụ – Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên Hà Nội khoá XVI không tái cử.

Mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 71 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII cảm ơn sự tín nhiệm cao của Đại hội và bày tỏ những tình cảm trân trọng về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã lựa chọn, gửi gắm niềm tin vào từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát; cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI đã chuẩn bị chu đáo, làm việc dân chủ, công tâm, sáng suốt, bảo đảm cho thành công của công tác bầu nhân sự tại Đại hội.

Trước yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Với trách nhiệm, tâm huyết, tình yêu đối với Thủ đô và Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; vận dụng, kế thừa và phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành các khóa trước.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 hứa với Đại hội sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xứng đáng với truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; đáp ứng tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Những thành tựu quan trọng đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử – Ảnh: HNM

Cũng tại phiên bế mạc, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khoá XVII cho biết: Với chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là đại biểu đương nhiên và 60 đồng chí được bầu tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Đại hội – Ảnh: HNM

Thay mặt Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong những năm qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đồng chí, đồng bào các địa phương trong cả nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp…

Thay mặt Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Các cấp, ngành, đoàn thể thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Bài phát biểu bế mạc Đại hội của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

PV