Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận gần 1.000 hiện vật từ đầu năm 2018

Theo đó, từ đầu năm đến hết tháng 8/2018, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận đưa về bảo tàng gần 1000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày.

Nghệ nhân Phạm Khắc Hà (bên khung cửi) hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội mẫu áo sơ mi của cụ Phạm Văn Kiệm (cha ông) may bằng lụa xuyến bảy từ những năm 1971

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ trưng bày dự án Bảo tàng Hà Nội, trong năm2018 trên cơ sở Đề cương tổng quát và phân bổ không gian; Đề cương trưng bày chi tiết và Kịch bản thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày (điều chỉnh) đã được phê duyệt, Bảo tàng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hiến tặng tài liệu hiện vật rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, tổ chức khảo sát, thu thập và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tâm huyết với di sản Thủ đô.

Để đáp lại tình yêu với di sản Thủ đô của các tổ chức, cá nhân, ngày 12/9, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng Hà Nội. Đồng thời công bố, giới thiệu các tư liệu và hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng trong thời gian vừa qua.

Một số hiện vật về Làng nghề gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Nhóm hiện vật sưu tầm được chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20, hiện vật thời kỳ kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được tập trung triển khai sưu tầm, đặc biệt là những nghề truyền thống của Thăng Long – Hà Nội xưa. Toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử.
Trong thời gian tới, Bảo tàng Hà Nội mong muốn tiếp tục đón nhận những tấm lòng của các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật, tài liệu, để ngày càng có nhiều hơn những hiện vật có giá trị, những câu chuyện ý nghĩa được chia sẻ, giới thiệu tới công chúng.

Bảo Hân