Bạo lực đối với trẻ em – những con số đáng lo ngại

Theo số liệu thống kê của UNICEF, những dữ liệu cho thấy trẻ em đang bị bạo lực trong tất cả các giai đoạn ấu thơ và trong mọi hoàn cảnh, từ trẻ sơ sinh cho đến trẻ vị thành niên, từ bạo hành thể xác cho đến bạo hành về tinh thần.

Và đau lòng hơn nữa những người gây ra bạo hành phần lớn từ những người thân, người chăm sóc trẻ hằng ngày kể cả từ cha mẹ, thầy cô giáo, giúp việc, người trông nom… Tất cả đều ẩn chứa đâu đó bóng dáng của bạo hành đối với trẻ em.
“Trẻ nhỏ bị tát vào mặt; bé gái và bé trai bị ép tham gia các hành vi tình dục; trẻ vị thành niên bị giết hại tại chính cộng đồng của các em – bạo lực đối với trẻ em không chừa một ai và không có ranh giới.” Báo cáo của UNICEF ghi rõ.


Bạo lực đối với trẻ nhỏ trong gia đình các em:
Ba phần tư số trẻ em 2-4 tuổi trên toàn thế giới – khoảng 300 triệu trẻ – chịu các hành vi gây sức ép về tâm lý và/hoặc bị trừng phạt thân thể bởi chính những người chăm sóc các em ở nhà;
Tại 30 quốc gia có dữ liệu, khoảng 6 trong 10 trẻ 1 tuổi thường xuyên bị kỷ luật bằng bạo lực. Gần một phần tư trẻ 1 tuổi bị lắc người để trừng phạt và gần 1 trong 10 em bị đánh hoặc bị tát vào mặt, đầu hoặc tai.
Trên toàn thế giới, một phần tư trẻ dưới 5 tuổi – khoảng 176 triệu trẻ – đang sống với mẹ là nạn nhân bị bạo lực từ bạn tình.
Bạo lực tình dục đối với trẻ em gái và trẻ em trai:
Trên toàn thế giới, khoảng 15 triệu trẻ em gái vị thành niên độ tuổi 15-19 từng bị ép quan hệ tình dục hoặc bị ép tham gia hành vi tình dục.
Chỉ 1% trẻ em gái vị thành niên từng bị bạo lực tình dục nói rằng các em đã tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp để được giúp đỡ.
Tại 28 quốc gia có dữ liệu, trung bình 90% trẻ em gái vị thành niên từng bị ép quan hệ tình dục nói rằng thủ phạm của vụ xâm hại đầu tiên là người quen của các em. Dữ liệu từ 6 quốc gia cho thấy thủ phạm của bạo lực tình dục với trẻ em trai vị thành niên thường là bạn bè, bạn cùng lớp và bạn tình.
Bạo lực học đường:
Một nửa số trẻ em độ tuổi đến trường – 732 triệu trẻ – sống tại các quốc gia nơi việc trừng phạt thân thể ở trường học chưa bị cấm tuyệt đối.
Ba phần tư số vụ nổ súng tại trường học được ghi nhận xảy ra trong 25 năm qua là ở Hoa Kỳ.
Tại Việt Nam, dù Việt nam đã có tiến bộ trong thay đổi quan niệm và thực hành chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhiều hình thức bạo lực đối với trẻ em như bạo lực thân thể, xâm hại tình dục và lạm dụng lao động vẫn xảy ra. Kỷ luật bạo lực đang diễn ra phổ biến với gần 68,4% trẻ em độ tuổi 1-14 được báo cáo là đã từng bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bạo lực ở nhà. Khoảng 20% trẻ em gái và trẻ em trai 8 tuổi nói rằng các em bị trừng phạt thân thể ở trường.
Khoảng 9,6% trẻ em (tương đương 1,7 triệu trẻ) độ tuổi 5-17 được coi là lao động trẻ em, trong đó gần 7,2% có nguy cơ làm việc trong điều kiện lao động có hại. Tỷ lệ trẻ em gái và nữ thanh niên 15-19 tuổi đã kết hôn tăng từ 5,4% vào năm 2006 lên khoảng 11% vào năm 2014. Trong giai đoạn 2011-2015, 5.300 vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, chủ yếu là với trẻ em gái, đã được báo cáo.
Luật Trẻ em ban hành (2016) là cơ hội để cải thiện tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực. UNICEF Việt Nam cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện Luật Trẻ em và Chương trình Bảo vệ Trẻ em giai đoạn 2016-2020. UNICEF ưu tiên các nỗ lực nhằm củng cố các hệ thống bảo vệ trẻ em về phúc lợi, giáo dục, y tế, tư pháp và tình huống khẩn cấp để phòng ngừa và ứng phó với tất cả các hình thức bạo lực đối với trẻ em. UNICEF cũng sẽ thúc đẩy huy động xã hội và truyền thông thay đổi hành vi để cải thiện thái độ, giá trị, niềm tin và các chuẩn mực xã hội đang khuyến khích bạo lực đối với trẻ em.
UNICEF ưu tiên nỗ lực để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, bao gồm hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ để cải thiện dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực, xây dựng các chính sách và luật pháp về bảo vệ trẻ em, và giúp các cộng đồng, các bậc phụ huynh và trẻ em phòng ngừa bạo lực thông qua các chương trình thiết thực như các khóa học làm cha mẹ và các hoạt động chống bạo lực gia đình.
Để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, UNICEF đang kêu gọi các chính phủ khẩn trương hành động và hỗ trợ thực hiện Bảy chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực với trẻ em (INSPIRE) – hướng dẫn chiến lược này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNICEF và Nhóm Cộng tác Toàn cầu Chấm dứt Bạo lực đối với Trẻ em thống nhất và thúc đẩy, gồm:
Thông qua các kế hoạch hành động điều phối cấp quốc gia để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em – kết hợp chặt chẽ giữa các hệ thống giáo dục, phúc lợi xã hội, tư pháp và y tế, cũng như các cộng đồng và chính trẻ em.
Thay đổi hành vi của người lớn và giải quyết các yếu tố góp phần gây ra bạo lực đối với trẻ em, gồm những bất công về kinh tế, xã hội, những chuẩn mực xã hội và văn hóa đang dung thứ cho bạo lực, hệ thống chính sách và pháp luật chưa đầy đủ, thiếu dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, và đầu tư hạn chế vào các hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực hiệu quả.
Tập trung các chính sách quốc gia vào việc giảm thiểu các hành vi bạo lực, giảm bất bình đẳng, và hạn chế tiếp cận các loại súng và vũ khí khác.
Xây dựng các hệ thống dịch vụ xã hội và tập huấn cho cán bộ công tác xã hội để cung cấp các dịch vụ chuyển gửi, tư vấn và trị liệu cho trẻ bị bạo lực.
Giáo dục trẻ em, phụ huynh, giáo viên và thành viên cộng đồng để có thể phát hiện bạo lực dưới mọi hình thức và nâng quyền để họ lên tiếng và tố cáo bạo lực một cách an toàn.
Thu thập dữ liệu được phân tổ tốt hơn về bạo lực đối với trẻ em và theo dõi tình hình bằng hệ thống giám sát và đánh giá mạnh.

UNICEF