Báo chí chủ động, tích cực đồng hành cùng TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2017, năm thứ hai Thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Năm 2017 được chọn là “Năm kỷ cương hành chính”, TP Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành toàn diện 20/20 chỉ tiêu kinh tế xã hội vĩ mô, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được đảm bảo. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh xây dựng Chính quyền điện tử và quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu hàng hóa, liên kết các tỉnh, thành phố; hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và ngoài nước… Công tác quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch gắn với phát triển hạ tầng giao thông…

Đặc biệt, năm 2017, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và phê duyệt đề án vị trí việc làm theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” gắn với việc tổ chức triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và quy tắc ứng xử nơi công cộng. 2 bộ quy tắc ứng xử được đưa vào triển khai nhân rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị của toàn Thành phố, là điểm sáng trọng tâm trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chất lượng. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản vật thể, phi vật thể, các làng nghề truyền thống được đẩy mạnh. Tổ chức xây dựng phố sách, các hội chợ sách góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện và nâng cao.

2 bộ quy tắc ứng xử được đưa vào triển khai nhân rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị của toàn Thành phố, là điểm sáng trọng tâm trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Những thành quả năm 2017 nêu trên là nền tảng và động lực để phát triển cho các năm tiếp theo. Đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng, đóng góp cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân Thủ đô; còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các địa phương trong cả nước và không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Năm qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, thông tin kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, kết quả phát triển kinh tế – xã hội; giới thiệu, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, tạo sự lan toả, đẩy mạnh thi đua cả hệ thống cũng như các tầng lớp nhân dân.
Báo chí cũng tích cực tuyên truyền và đồng hành cùng Thành phố trong triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đặc biệt, trước các sự kiện chính trị lớn hoặc phức tạp, nhạy cảm của Thủ đô, các cơ quan báo chí đã tích cực, kịp thời có các bài viết để định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội…”.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố đã lựa chọn chủ đề của năm là: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; với những yêu cầu, mục tiêu phấn đấu cao hơn nữa, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Nội quyết tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

P.V