‘Annabelle: Ác quỷ trở về’ – trailer 2

Bên cạnh những màn hù dọa đầy ám ảnh của Annabelle, trailer thứ hai của ‘Annabelle: Ác quỷ trở về’ không giấu giếm mong muốn mở rộng Vũ trụ phim kinh dị The Conjuring của hãng Warner Bros. và New Line Cinema với nhiều thực thể quỷ ám hơn nữa, và trước tiên là nhân vật có “màn cameo” nổi bật nhất trong trailer này – The Ferrryman.