Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng (từ 15-21/3/2011)

16:44:14 15/03/2011

(Mask) Tuần này, Rạp Kim Đồng tiếp tục ra mắt khán giả một số bộ phim mới.

Điện thoại phòng vé: 043.9393474

Chia sẻ: