Hội chợ sách cũ Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ diễn ra trong ba ngày từ 23-25/2, tại sân Hồ Văn, thuộc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám với nhiều đầu sách giá rẻ và các hoạt động hấp dẫn.

Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ mang đến cho độc giả một triển lãm sách về Văn Miếu cũng như các danh nhân văn hóa liên quan đến Văn Miếu như: Bà Điểm họ Đoàn; Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê Sơ (1428-1527); Văn khắc Hán Nôm Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Văn Miếu Quốc Tử Giám và chế độ khoa cử Nho học Việt Nam; Văn Miếu – Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ…

Bên cạnh đó, các Hội thảo khoa học cũng sẽ được tổ chức tại đây như: Hoàng Giáp Nghiêm Ích Khiêm và truyền thống khoa bảng họ Nghiêm xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh; Hội thảo khoa học Hội nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức – con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Duy Thì – con người và sự nghiệp; Khiếu Năng Tĩnh (1835-1915) – con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Như Uyên và truyền thống khoa bảng họ Nguyễn làng Hạ Yên Quyết, Hà Nội; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc tử giám Nhữ Đình Toản – con người và sự nghiệp; Tế tửu Quốc tử giám Trương Công Giai và truyền thống khoa bảng họ Trương Việt Nam; Tế tửu Quốc tử giám Vũ Miên (1718-1782) – con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc tử giám Thăng Long; Văn khắc Hán Nôm Văn Miếu – Quốc tử giám; Văn Miếu Quốc tử giám và chế độ khoa cử Nho học Việt Nam; Văn Miếu – Quốc tử giám và hệ thống di tích Nho học ở Việt Nam; Văn Miếu – Quốc tử giám Thăng Long – Hà Nội; Văn Miếu Quốc tử giám và 82 bia tiến sĩ,…

Tới đây, bạn đọc sẽ tìm thấy những đầu sách quý và có cơ hội mua sách đồng giá từ 10-20 nghìn đồng 

Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ mang đến cơ hội mua hàng nghìn đầu sách giá rẻ, cơ hội mua sách đồng giá từ 10 đến 20 nghìn đồng. Sách lần này sẽ phong phú về thể loại, thuộc đủ mọi lĩnh vực như văn học, văn hóa, lịch sử, đời sống, kinh doanh, đông y, ngoại văn, giáo trình sinh viên… Ngoài ra, Hội chợ sách cũ cũng sẽ mang đến nhiều đầu sách quý, hiếm, dành riêng cho quý độc giả chơi sách.

Hội chợ sách cũ không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi sách mà thật sự đã trở thành sân chơi của những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại một chút hoài niệm trên những trang sách vương màu thời gian.

TN